Office 365 is enorm toegankelijkheid en biedt veel functionaliteit. Juist deze kenmerken kunnen ook weer wat beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk om uw Office 365 beveiliging periodiek onder de loep te nemen en te kijken of deze in lijn is met de eisen en wensen van de organisatie.

Office 365 biedt heel veel mogelijkheden om de beveiliging te controleren, aan te scherpen, en te bewaken. Wij inventariseren uw Office 365 beveiliging, rapporteren en adviseren verdere verbeteringen.

analyse en advies

Wij bekijken de belangerijkste technische beveiligingsaspecten van uw op Office 365 gebaseerde IT omgevingen en zoeken hierbij naar kwetsbaarheden.

Doorvoeren van verbeteringen

Wij zorgen voor Office 365 beveiliging, maar ook voor :

  • Office 365: instellingen voor het delen van inhoud met externen, het invoeren van meervoudige authenticatie, verbeteren van Sharepoint en Exchange permissies, het instellen van berichtversleuteling, en de controle van inactieve accounts.

  • Netwerken: anti-spam instellingen, WiFi beveiliging.